Группын тухай
Гавъяа шагнал
 •         2006 оноос хойш жил бүр МУЗГ, МҮХАҮТ-аас хамтран зохион байгуулдаг Монгол Улсын “ТОП-150” аж ахуйн
 •         нэгжийн жагсаалтад жил бүр шалгарч, 2013 онд топ 33-т жагссан
 •         НХНХГазар, НХБиржээс "Хамгийн олон ажлын байр шинээр бий болгогч байгууллага"
 •         НХХЯамнаас "Шилдэг ажил олгогч" байгууллага
 •         БХБЯамнаас "Хамгийн олон ажлын байр шинээр бий болгогч байгууллага"
 •         БХБЯамнаас XXI-р зууны бүтээн байгуулалтанд онцгой идэвхтэй оролцсон тул “Бүтээлч-100” аж ахуйн нэгж
 •         Нийслэлийн Сонгино Хайрхан Дүүргийн 4-р хорооноос "Нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч байгууллага"
 •         Монгол Улсын Сангийн Яамны Хүндэт медаль

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХҮРТСЭН ГАВЪЯА ШАГНАЛУУД

 •         Оюутныг дэмжигч шилдэг байгууллага
 •         Спортыг дэмжигч шилдэг байгууллага
 •         Нийгмийн хөгжлийг дэмжигч тэргүүний байгууллага
 •         Өсвөрийн шатарчдыг дэмжигч байгууллага
2013-02-15 17:54:24
Харилцах хаяг
Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Сонгино хайрхан дүүрэг, 4-р хороо,
Нью прогресс группын байр,
Улаанбаатар - 37, Ш / х -186

Утас: 976-70172238
Факс: 976-70172251

Цахим шуудан: info@newprogressgroup.mn

Веб хуудас: www.newprogressgroup.mn
Санал хүсэлт